vi editor

  1. iC@fe

    วิธีใช้งาน ใช้งาน vi editor เบื้องต้น

    สำหรับคนที่พัฒนาระบบงานบน Linux หรือ Unix และเป็นผู้ที่ไม่ชอบย้ายมือออกจากคีย์บอร์ดนั้น ขอแนะนำให้ใ้ช้ Vi Editor แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง เนื่องจาก vi นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเอามือออกจากคีย์บอร์ดเลย ไม่เพียงเท่านั้น 10 นิ้วของท่าน จะไม่หลุดออกแป้น a s d f space j...
ด้านบน