ข้อกำหนดและกฎ

ผู้ให้บริการ ("เรา" "พวกเรา" "ของเรา") ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้ ("บริการ") จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เนื้อหาที่ส่งมาแสดงความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น

บริการนี้ให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปีเท่านั้น หากคุณมีอายุน้อยกว่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนใช้บริการนี้ หากคุณลงทะเบียนใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณมีอายุเท่ากับหรือมากกว่านี้

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่ง อัปโหลด หรือทำให้พร้อมใช้งานสำหรับบริการ ("เนื้อหา") อาจถูกตรวจสอบโดยทีมงาน เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งหรืออัปโหลดอาจถูกส่งไปยังบริการตรวจสอบของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการป้องกันสแปม) อย่าส่งเนื้อหาใดๆ ที่คุณพิจารณาว่าเป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อส่งหรือลิงก์ไปยังเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เกลียดชัง คุกคาม สแปมหรือคล้ายสแปม มีแนวโน้มที่จะทำให้ขุ่นเคือง มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายใดๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากเนื้อหาหรือพฤติกรรมของคุณ

เราอาจลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ส่งมาได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำขอให้ลบหรือแก้ไขเนื้อหาจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น เราอาจยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณกำลังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ เผยแพร่ หรือเผยแพร่ซ้ำเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยไม่ผูกขาด ถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัด คุณยังคงถือครองลิขสิทธิ์ในเนื้อหา

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนหรือใช้บริการ การใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเรา

กลับ
ยอดนิยม