การใช้คุกกี้

หน้านี้อธิบายถึงวิธีการที่คุกกี้จะถูกใช้โดยเว็บไซต์นี้ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้คุณจะยินยอมให้มีการใช้คุกกี้ของเรา.

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น Internet Explorer หรือ Firefox) ตามคำขอของเว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่จดจำสิ่งที่เกี่ยวกับคุณเช่นการตั้งค่าและประวัติของคุณหรือการที่จะทำให้คุณเข้าสู่ระบบได้.

คุกกี้อาจถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเวลาสั้น ๆ (เช่นในขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเปิดเท่านั้น) หรือเป็นระยะเวลานานหลายปี คุกกี้ที่ไม่ได้ตั้งค่าโดยเว็บไซต์นี้เราจะไม่สามารถเข้าถึงได้.

การใช้งาน Cookie ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้สำหรับสิ่งต่างๆมากมายอาทิเช่น:

  • การลงทะเบียนและการปรับค่าของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถอยู่ในระบบและการรักษาภาษาหรือลักษณะเว็บไซต์ในที่คุณต้องการ.
  • Analytics นี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดวิธีการที่ผู้คนใช้เว็บไซต์และปรับปรุงให้ดีขึ้น.
  • คุกกี้โฆษณา (อาจจะเป็นบุคคลที่สาม) หากเว็บไซต์นี้จะแสดงโฆษณาคุกกี้อาจถูกตั้งโดยผู้โฆษณาเพื่อตัดสินว่าใครได้ดูโฆษณาหรือคล้ายกันสิ่ง คุกกี้เหล่านี้อาจจะกำหนดโดยบุคคลที่สามซึ่งในกรณีเว็บไซต์นี้มีความสามารถในการอ่านหรือเขียนคุกกี้เหล่านี้.
  • คุกกี้บุคคลที่สามอื่น ๆ สำหรับสิ่งที่ต้องการ Facebook หรือ Twitter แบ่งปัน คุกกี้เหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกกำหนดโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเพื่อให้เว็บไซต์นี้จะมีความสามารถในการเข้าถึงได้.

การถอด / ปิดใช้งานคุกกี้

การจัดการคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ของคุณจะต้องทำจากภายในเบราว์เซอร์ตัวเลือก / การตั้งค่า นี่คือรายการของคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้สำหรับซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ยอดนิยม:

คุกกี้มาตรฐานที่เราตั้งไว้

ชื่อ Purpose
คุกกี้ที่จําเป็น
คุกกี้เหล่านี้จําเป็นสําหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันหลัก เช่น ความปลอดภัย, การจัดการเครือข่าย, และการเข้าถึง. คุณไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้.
icxf___crossTab รายการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารข้ามแท็บ เช่น โทเค็นการปลอมแปลงคําขอข้ามไซต์ในปัจจุบัน.
icxf_cacheKey รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บคีย์แคชที่ใช้สําหรับรายการที่เก็บข้อมูลออฟไลน์.
icxf_consent คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าความยินยอมคุกกี้ของผู้ใช้.
icxf_csrf คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บโทเค็นการปลอมแปลงคําขอข้ามไซต์ของผู้ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันอื่นส่งคําขอที่เป็นอันตรายในนามของผู้ใช้.
icxf_dbWriteForced คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุว่าคําขอควรเสร็จสิ้นโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล write-only.
icxf_editorDisabled รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้เปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไข Rich Text หรือไม่.
fr-copied-html รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บ Rich Text ที่คัดลอกของผู้ใช้เมื่อวางลงในโปรแกรมแก้ไขข้อความ.
fr-copied-text รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อความธรรมดาที่คัดลอกของผู้ใช้เมื่อวางลงในโปรแกรมแก้ไขข้อความ.
icxf_guestUsername รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ทั่วไป.
icxf_inline_mod_* คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจัดเก็บรายการกลั่นกรองแบบอินไลน์ที่ผู้ใช้เลือกในปัจจุบัน.
icxf_language_id คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือก.
icxf_lbSidebarDisabled รายการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ได้สลับแถบด้านข้างของไลท์บ็อกซ์หรือไม่.
icxf_ls คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาที่เก็บข้อมูลในเครื่องของผู้ใช้ในกรณีที่เบราว์เซอร์ไม่รองรับกลไกการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องดั้งเดิม.
icxf_multiQuote* รายการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องเหล่านี้ใช้เพื่อจัดเก็บการเลือก multi-quote ของผู้ใช้.
icxf_notice_dismiss คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บประกาศที่ผู้ใช้ปฏิเสธ.
icxf_push_history_user_ids รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้รายใดบนอุปกรณ์นี้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช.
icxf_push_notice_dismiss คุกกี้นี้ใช้เพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้ได้ยกเลิกการแจ้งเตือนแบบพุชหรือไม่.
icxf_push_subscription_updated คุกกี้นี้ใช้เพื่อพิจารณาว่าการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลแบบพุชของผู้ใช้ได้รับการอัปเดตหรือไม่.
icxf_session คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บตัวระบุเซสชันของผู้ใช้.
icxf_style_id คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บสไตล์ที่ผู้ใช้เลือก.
icxf_tfa_trust คุกกี้นี้ใช้เพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้เคยเลือกที่จะเชื่อถืออุปกรณ์นี้มาก่อนหรือไม่โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหนึ่ง.
icxf_toggle คุกกี้และรายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้สําหรับการสลับการควบคุมต่างๆ เปิดหรือปิด.
icxf_user คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บโทเค็น "จดจําฉัน" ของผู้ใช้ ทําให้ข้อมูลประจําตัวของพวกเขายังคงมีอยู่ในหลายเซสชัน.
icxf_visitorCounts รายการที่เก็บข้อมูลในเครื่องนี้ใช้เพื่อจัดเก็บจํานวนการสนทนาและการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใช้.
คุกกี้เสริม
เรานําเสนอฟังก์ชันการทํางานที่ได้รับการปรับปรุงสําหรับประสบการณ์การท่องเว็บของคุณโดยการตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้. หากคุณปฏิเสธ ฟังก์ชันที่ปรับปรุงแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้ใ
icxf_emoji_usage คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บอิโมจิที่ผู้ใช้เพิ่งใช้เมื่อเขียนข้อความ.
icxf_from_search คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามเมื่อผู้ใช้มาถึงไซต์จากเครื่องมือค้นหา.
คุกกี้ของบุคคลที่สาม (บุคคลที่สาม)
คุกกี้ที่กําหนดโดยบุคคลที่สามอาจจําเป็นต้องขับเคลื่อนฟังก์ชันการทํางานร่วมกับผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ หรือการโฆษณา.
cookie_consent.third_party_label_abcnews cookie_consent.third_party_description_abcnews
cookie_consent.third_party_label_acast cookie_consent.third_party_description_acast
cookie_consent.third_party_label_amazon cookie_consent.third_party_description_amazon
cookie_consent.third_party_label_anchor cookie_consent.third_party_description_anchor
Apple Music These cookies are set by Apple Music, and may be used for displaying embedded content.
cookie_consent.third_party_label_applepodcasts cookie_consent.third_party_description_applepodcasts
cookie_consent.third_party_label_audioboom cookie_consent.third_party_description_audioboom
cookie_consent.third_party_label_audiomack cookie_consent.third_party_description_audiomack
cookie_consent.third_party_label_audius cookie_consent.third_party_description_audius
cookie_consent.third_party_label_bandcamp cookie_consent.third_party_description_bandcamp
cookie_consent.third_party_label_bbcnews cookie_consent.third_party_description_bbcnews
cookie_consent.third_party_label_bitchute cookie_consent.third_party_description_bitchute
cookie_consent.third_party_label_bleacherreport cookie_consent.third_party_description_bleacherreport
cookie_consent.third_party_label_brightcove cookie_consent.third_party_description_brightcove
cookie_consent.third_party_label_bunny cookie_consent.third_party_description_bunny
cookie_consent.third_party_label_castos cookie_consent.third_party_description_castos
cookie_consent.third_party_label_cbsnews cookie_consent.third_party_description_cbsnews
cookie_consent.third_party_label_clyp cookie_consent.third_party_description_clyp
cookie_consent.third_party_label_cnbc cookie_consent.third_party_description_cnbc
cookie_consent.third_party_label_cnn cookie_consent.third_party_description_cnn
cookie_consent.third_party_label_cnnmoney cookie_consent.third_party_description_cnnmoney
cookie_consent.third_party_label_codepen cookie_consent.third_party_description_codepen
cookie_consent.third_party_label_comedycentral cookie_consent.third_party_description_comedycentral
cookie_consent.third_party_label_coub cookie_consent.third_party_description_coub
Dailymotion คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Dailymotion และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_democracynow cookie_consent.third_party_description_democracynow
cookie_consent.third_party_label_dumpert cookie_consent.third_party_description_dumpert
cookie_consent.third_party_label_eighttracks cookie_consent.third_party_description_eighttracks
cookie_consent.third_party_label_espn cookie_consent.third_party_description_espn
Facebook These cookies are set by Facebook, and may be used for displaying embedded content.
cookie_consent.third_party_label_falstad cookie_consent.third_party_description_falstad
Flickr คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Flickr และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_foxnews cookie_consent.third_party_description_foxnews
cookie_consent.third_party_label_funnyordie cookie_consent.third_party_description_funnyordie
cookie_consent.third_party_label_gamespot cookie_consent.third_party_description_gamespot
cookie_consent.third_party_label_getty cookie_consent.third_party_description_getty
cookie_consent.third_party_label_gifs cookie_consent.third_party_description_gifs
Giphy คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Giphy และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_gist cookie_consent.third_party_description_gist
cookie_consent.third_party_label_globalnews cookie_consent.third_party_description_globalnews
cookie_consent.third_party_label_gofundme cookie_consent.third_party_description_gofundme
cookie_consent.third_party_label_google cookie_consent.third_party_description_google
cookie_consent.third_party_label_hudl cookie_consent.third_party_description_hudl
cookie_consent.third_party_label_hulu cookie_consent.third_party_description_hulu
cookie_consent.third_party_label_ign cookie_consent.third_party_description_ign
cookie_consent.third_party_label_imdb cookie_consent.third_party_description_imdb
Imgur คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Imgur และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_indiegogo cookie_consent.third_party_description_indiegogo
Instagram These cookies are set by Instagram, and may be used for displaying embedded content.
cookie_consent.third_party_label_internetarchive cookie_consent.third_party_description_internetarchive
cookie_consent.third_party_label_izlesene cookie_consent.third_party_description_izlesene
cookie_consent.third_party_label_jsfiddle cookie_consent.third_party_description_jsfiddle
cookie_consent.third_party_label_jwplatform cookie_consent.third_party_description_jwplatform
cookie_consent.third_party_label_kaltura cookie_consent.third_party_description_kaltura
cookie_consent.third_party_label_khl cookie_consent.third_party_description_khl
cookie_consent.third_party_label_kickstarter cookie_consent.third_party_description_kickstarter
cookie_consent.third_party_label_libsyn cookie_consent.third_party_description_libsyn
cookie_consent.third_party_label_liveleak cookie_consent.third_party_description_liveleak
cookie_consent.third_party_label_livestream cookie_consent.third_party_description_livestream
cookie_consent.third_party_label_mailru cookie_consent.third_party_description_mailru
cookie_consent.third_party_label_mastodon cookie_consent.third_party_description_mastodon
cookie_consent.third_party_label_medium cookie_consent.third_party_description_medium
cookie_consent.third_party_label_megaphone cookie_consent.third_party_description_megaphone
Meta คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย เมตา และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_metacafe cookie_consent.third_party_description_metacafe
cookie_consent.third_party_label_mixcloud cookie_consent.third_party_description_mixcloud
cookie_consent.third_party_label_mlb cookie_consent.third_party_description_mlb
cookie_consent.third_party_label_mrctv cookie_consent.third_party_description_mrctv
cookie_consent.third_party_label_msnbc cookie_consent.third_party_description_msnbc
cookie_consent.third_party_label_natgeochannel cookie_consent.third_party_description_natgeochannel
cookie_consent.third_party_label_natgeovideo cookie_consent.third_party_description_natgeovideo
cookie_consent.third_party_label_nbcnews cookie_consent.third_party_description_nbcnews
cookie_consent.third_party_label_nhl cookie_consent.third_party_description_nhl
cookie_consent.third_party_label_npr cookie_consent.third_party_description_npr
cookie_consent.third_party_label_nytimes cookie_consent.third_party_description_nytimes
cookie_consent.third_party_label_odysee cookie_consent.third_party_description_odysee
cookie_consent.third_party_label_orfium cookie_consent.third_party_description_orfium
cookie_consent.third_party_label_pastebin cookie_consent.third_party_description_pastebin
Pinterest คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Pinterest และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_podbean cookie_consent.third_party_description_podbean
cookie_consent.third_party_label_prezi cookie_consent.third_party_description_prezi
Reddit คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Reddit และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_rumble cookie_consent.third_party_description_rumble
cookie_consent.third_party_label_rutube cookie_consent.third_party_description_rutube
cookie_consent.third_party_label_scribd cookie_consent.third_party_description_scribd
cookie_consent.third_party_label_sendvid cookie_consent.third_party_description_sendvid
cookie_consent.third_party_label_slideshare cookie_consent.third_party_description_slideshare
SoundCloud คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย SoundCloud และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_sporcle cookie_consent.third_party_description_sporcle
cookie_consent.third_party_label_sportsnet cookie_consent.third_party_description_sportsnet
Spotify คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Spotify และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_spreaker cookie_consent.third_party_description_spreaker
cookie_consent.third_party_label_steamstore cookie_consent.third_party_description_steamstore
cookie_consent.third_party_label_strawpoll cookie_consent.third_party_description_strawpoll
cookie_consent.third_party_label_streamable cookie_consent.third_party_description_streamable
cookie_consent.third_party_label_streamja cookie_consent.third_party_description_streamja
cookie_consent.third_party_label_teamcoco cookie_consent.third_party_description_teamcoco
cookie_consent.third_party_label_ted cookie_consent.third_party_description_ted
cookie_consent.third_party_label_telegram cookie_consent.third_party_description_telegram
cookie_consent.third_party_label_theatlantic cookie_consent.third_party_description_theatlantic
cookie_consent.third_party_label_theguardian cookie_consent.third_party_description_theguardian
cookie_consent.third_party_label_theonion cookie_consent.third_party_description_theonion
TikTok คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย TikTok และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_tmz cookie_consent.third_party_description_tmz
cookie_consent.third_party_label_tradingview cookie_consent.third_party_description_tradingview
cookie_consent.third_party_label_traileraddict cookie_consent.third_party_description_traileraddict
cookie_consent.third_party_label_trendingviews cookie_consent.third_party_description_trendingviews
Tumblr คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Tumblr และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_twentyfoursevensports cookie_consent.third_party_description_twentyfoursevensports
Twitch คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Twitch และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
Twitter คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Twitter และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_ustream cookie_consent.third_party_description_ustream
cookie_consent.third_party_label_vbox7 cookie_consent.third_party_description_vbox7
cookie_consent.third_party_label_veoh cookie_consent.third_party_description_veoh
cookie_consent.third_party_label_vevo cookie_consent.third_party_description_vevo
cookie_consent.third_party_label_videodetective cookie_consent.third_party_description_videodetective
Vimeo คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดย Vimeo และอาจใช้สําหรับแสดงเนื้อหาที่ฝังตัว.
cookie_consent.third_party_label_vine cookie_consent.third_party_description_vine
cookie_consent.third_party_label_vk cookie_consent.third_party_description_vk
cookie_consent.third_party_label_vocaroo cookie_consent.third_party_description_vocaroo
cookie_consent.third_party_label_vox cookie_consent.third_party_description_vox
cookie_consent.third_party_label_washingtonpost cookie_consent.third_party_description_washingtonpost
cookie_consent.third_party_label_wavekit cookie_consent.third_party_description_wavekit
cookie_consent.third_party_label_wistia cookie_consent.third_party_description_wistia
cookie_consent.third_party_label_wshh cookie_consent.third_party_description_wshh
cookie_consent.third_party_label_wsj cookie_consent.third_party_description_wsj
cookie_consent.third_party_label_xboxclips cookie_consent.third_party_description_xboxclips
cookie_consent.third_party_label_xboxdvr cookie_consent.third_party_description_xboxdvr
cookie_consent.third_party_label_youku cookie_consent.third_party_description_youku
cookie_consent.third_party_label_youmaker cookie_consent.third_party_description_youmaker
YouTube These cookies are set by YouTube, and may be used for analytics, verifying legitimate traffic, or other embedded content.
ด้านบน