วิธีใช้งาน วิธี Find and Replace in file (ค้นหา และ แก้ไข ข้อมูลภายในไฟล์)

Grep เป็นสำสั่งสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลภายในไฟล์
(การใช้คำสั่งใดๆ ควรศึกษาให้มีความเข้าใจ และมีความระมัดระวังในการใช้งาน)

  • วิธีการ ค้นหาข้อความ (String) ในไฟล์ ใช้คำสั่ง
รหัส:
grep -or '_STRING_' *
เช่น grep -or 'love' *
หมายถึงทำการค้นหา ทั้งหมดใน Directory ที่อยู่

ทำการค้นหาเฉพาะไฟล์
รหัส:
grep -or '_STRING_' _FILENAME_
เช่น grep -or 'love' file.txt

วิธีการค้นหา และแก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ (Search and Replace in file)
  • วิธีการ ค้นหาข้อความ (String) และ แก้ไข ข้อมูลในไฟล์ (เฉพาะบางไฟล์)
cd directory... (เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ)
รหัส:
perl -pi -e 's/_FindString_/_ReplaceString_/g' _FILENAME_
เช่น perl -pi -e 's/Hosting/Domain/g' file.php

  • วิธีการ ค้นหา และ แก้ไข สำหรับทุกไฟล์
cd directory... (เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ)
รหัส:
find . -name '*.ext' | xargs perl -pi -e 's/_FindString_/_ReplaceString_/g'
เช่น find . -name '*.php' | xargs perl -pi -e 's/Hosting/Domain/g'
ไอเรียลลี่โฮส
 
กลับ
ยอดนิยม